و برند دکتر چرم بدین گونه متولد شد

فرد هنرمندی که دغدغه خلق آثار هنری و آفرینش دارد و در مسیر علم و تخصص و هنر اثر آفرین است و سالها با ارائه آثار هنری و شرکت در جشنواره های معتبر و گرفتن مقام برتر و جوایز بین المللی در زمینه هنر و طراحی و کسب تندیس های متعدد ...و نیز سالها تهیه کنندگی برنامه های جامع مجله اقتصادی به معرفی دستاوردهای تولید کنندگان ایرانی پرداخته است . و به دلیل داشتن فعالیت در عرصه کسب و کار و تجارت ،تولید ،پخش و فروشگاه داری در سطح تهران ،تصمیم میگیرد این تجارب و دیدگاه بلند و جامع ،برای تولید و کارآفرینی را با نوع نگاه تخصصی آمیخته و با علم مدرن روز مد و فشن پایه گذاری کند و با شکل دادن برند دکتر چرم در زمینه صنعت ریتیل چرم گام بلندی برای رسیدن به آنچه ایده آل مشتریان امروز است ،بردارند

تیم ما

آقای ناشناس

مدیر عامل

آقای ناشناس

مدیر عامل

آقای ناشناس

مدیر عامل

آقای ناشناس

مدیر عامل