فرد هنرمندی که دغدغه خلق آثار هنری و آفرینش دارد و در مسیر علم و تخصص و هنر اثر آفرین است و سالها با ارائه آثار هنری و شرکت در جشنواره های معتبر و گرفتن مقام برتر و جوایز بین المللی در زمینه هنر و طراحی و کسب تندیس های متعدد ...و نیز سالها تهیه کنندگی برنامه های جامع مجله اقتصادی به معرفی دستاوردهای تولید کنندگان ایرانی پرداخته است . و به دلیل داشتن فعالیت در عرصه کسب و کار و تجارت ،تولید ،پخش و فروشگاه داری در سطح تهران و کشور ،تصمیم میگیرد این تجارب و دیدگاه بلند و جامع ،برای تولید و کارآفرینی را با نوع نگاه تخصصی آمیخته و با علم مدرن روز مد و فشن پایه گذاری کند و با شکل دادن برند دکتر چرم در زمینه صنعت ریتیل چرم گام بلندی برای رسیدن به آنچه ایده آل مشتریان امروز است ،بردارند